پروژه ها

خدمات شهری (ارقام به میلیون ریال)

1-خرید ماشین حمل زباله مکانیزه به همراه سطل های گالوانیزه جهت ساماندهی سیستم جمع آوری زباله  با اعتبار 2000ریال

 

2-احداث 3 پارک محله ای واقع در جنب گلزار شهدا ،محله عشایری،جنب مرکز بهداشت با اعتبار1500ریال


3-احداث پارک بانوان واقع در بلوار حسینیه با اعتبار500ریال

4-احداث پارک شهرداری به متراژ 2هکتار با اعتبار 4000 ریال

5-احداث پارک جنگلی 4 هکتار واقع در دامنه کوه تیچنگ جنب بند سنگی با اعتبار 800 ریال

6- ساماندهی پارک حاشیه ای کنار جاده اصلی با اعتبار100 ریال

7-نصب تمثال شهدا در بلوار اصلی با اعتبار 100 ریال

8-خرید خودرو حمل میت با اعتبار 200 ریال

9- رنگ امیزی معابر با اعتبار 100 ریال

10-جدا سازی آب شرب از فضای سبز(حفر چاه،انتقال برق،خرید لوله و...)اعتبار3000 ریال

اصلاح شبکه حمل ونقل و بهبود عبور و مرور شهری

1-احداث میدان امام علی با اعتبار500 ریال

2-اجرای آبنما ورودی شهر نوبندگان با اعتبار 100

3-جدول گذاری معابر با اعتبار1000 ریال

4-تکمیل رفوژوسط بلوار جمهوری با اعتبار50 ریال

5-اجرای کانیو  با اعتبار 1000 ریال

6-رفوژوسط بلوار نحوی با اعتبار50 ریال

7-لکه گیری معابر (حفر کانال اداره آب گاز و... )اعتبار 300

8-زیر سازی معابر سطح شهر  با اعتبار15000 ریال

9- آسفالت معابربا اعتبار16000 ریال

 پروژه های درآمدزا

1-خریدیک دستگاه گریدربااعتبار 5600ریال


2-پرداخت80%ازاقساط غلطک بااعتبار 600ریال

3-پرداخت اقساط یک دستگاه کمپرسی وتجهیز اطاق بااعتبار 100ریال

4-احداث کارگاه موزائیک زنی بااعتبار 200ریال

5-احداث سه باب مغازه بااعتبار 500ریال

6-احداث نانوایی بااعتبار 500یال

پروژه های در حال اجرا

1-احداث سالن چندمنظوره بااعتبارهزینه شده تا امروز 3000ریال(40 درصد پیشرفت فیزیکی)

2-احداث ساختمان آتش نشانی بااعتبارهزینه شده تا امروز 3000ریال

3- شهرداری در حال خریداری چندین باب منزل تاریخی جهت احداث فرهنگسرا و... میباشد

4-پروژه احداث کمربندی(اتصال جاده فسا داراب به خورنگان

5-خریداری یک دستگاه خودرو نیمه سنگین آتش نشانی